LEIDERSCHAP___

In de huidige snel veranderende wereld kunnen we niet blijven stilstaan. Er is verandering nodig en dat is een proces waaraan iedereen bijdraagt. Echte vooruitgang wordt geboekt door de introductie van leiderschap in alle lagen van de organisatie.

 

Leidinggevenden moeten een shift maken in hun manier van leiden geven. Van traditioneel manager naar coachend leider. Van sturen op basis van Power & Control naar Influencing, Motivation & Enabling

 

Voor alle medewerkers geldt dat ze verantwoordelijkheid zullen moeten nemen voor hun keuzes en handelen. Dat ze zelfstandig beslissingen durven en kunnen nemen binnen heldere kaders.


INTRINSIEKE MOTIVATIE___

Een groeiend aantal organisaties gelooft in de intrinsieke motivatie van haar werknemers en ziet het succes daarvan terug in hun bedrijfsresultaten. Ze zetten de 3 belangrijke pijlers, Autonomie, Meesterschap & Verbondenheid, centraal bij het motiveren van hun werknemers.

 

Het gevolg is een organisatie waar de werknemers zich wil verbeteren, waar ruimte is voor diversiteit in zijn, denken en handelen. Een organisatie waar werknemers in hun eigen keuzes worden gesteund en waar iedereen zich verbonden voelt met de organisatie en het behalen van haar bedrijfsdoelen. 


ONTWIKKELING___

Als business coach werk ik met ondernemers, leiders & teams aan de ontwikkeling die nodig is voor groei en het behalen van specifieke doelen. Inzicht in wat verandering van handelen en gedrag kan betekenen voor een organisatie, het creëren van heldere kaders en het vinden van manieren waarop nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan zijn onderdelen die continue aandacht verdienen.

 

Om vooruitgang te boeken en een route uit te stippelen zullen we niet alleen helder moeten hebben waar we naar toe gaan maar ook waar we nu staan. Alleen dan kunnen we afspraken maken en bepalen welke acties we moeten ondernemen. Neem nu contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.