HELPEN DENKEN___

Iedere ondernemer heeft zijn eigen support team nodig. Naast je eigen netwerk van mede-ondernemers, de accountant en andere externe partners zie je dat steeds meer ondernemers de toegevoegde waarde van een coach inzien om gezamenlijk op zoek te gaan naar vooruitgang.

 

De coach als denkpartner van de ondernemer. De coach die continue bezig is om in het denkproces van de ondernemer die aspecten zichtbaar te maken die de ondernemer het zicht op vooruitgang & oplossingen blokkeert. Als die blokkade helder is kan er vaak ook een beslissing worden genomen en vooruitgang geboekt.


COMPLEXE VRAAGSTUKKEN___

Als ondernemer wil en moet je snel schakelen. In de meeste gevallen kun je dat prima zelf. Je bent creatief, vindingrijk en succesvol. Dat maakt je ondernemer!

 

Snel schakelen bij complexere vraagstukken kent echter zijn gevaren die net zo goed winst als verlies kunnen beteken. Deze blind spots heeft iedereen en hebben grote impact en consequenties op de bedrijfsvoering.

 

Een onafhankelijke partner die op dat moment meedenkt en spiegelt zodat je de juiste koers blijft volgen is van onschatbare waarde.

 


KEUZES MAKEN___

Als business coach werk ik met ondernemers aan deze complexe vraagstukken. De diverse scenario’s worden uitgewerkt en niet alleen financieel gewaardeerd maar ook getoetst aan de kernwaardes van zowel de onderneming als de ondernemer. Daarnaast wordt iedere keer opnieuw datgene zichtbaar gemaakt wat de ondernemer belemmert om de juiste keuzes te maken. 

 

Geen uitgebreide rapporten, die tijd kan beter besteed worden aan onderlinge gesprekken en de uiteindelijke implementatie van de gekozen route. Neem nu contact op voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak.